09124238363--02156424282---02156424292

ماهیت تجاری ایران فایبر

گروه ایران فایبر درسال 1360 شروع به تولیدورقهای فایبرگلاسی نمود و سپس اقدام به وارد کردن الیاف های کی.سی.سی به بازار ، همچنین برای تولید و توزیع در بازار ایران به جهت گسترش فعالیت اقتصادی سالهای اخیر شروع به تعهد و توزیع مواداولیه فایبرگلاس برای چندین شرکت وکارگاه معتبر نموده، که دراین راستا نمایندگی های شرکت های معتبراز جمله الیاف شیشه سینا و ایران کیتون را دریافت و به لطف ایزد منان باافتخارو تعهد در خدمت مشتریان فایبر گلاس میباشد

تولید ورق های فایبر گرمی با ابعاد مختلف

توضیحات

تهیه و توزیع مواد اولیه فایبرگلاس

توضیحات

فروش ورق های فایبرگرمی و پوششی ساختمان

توضیحات

تهیه و توزیع مواد اولیه فایبرگلاس

توضیحات